dr Marek Zieliński - Publikacje

Wykaz publikacji na ResearchGate


1. Oczekiwania komunikacyjne kupców w świetle badań / Leszczyński Grzegorz, Zieliński Marek. - MARKETING I RYNEK 2011 nr 5 - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE)

2. Niedopasowania w relacjach business-to-business: czy komunikacja wpływa na stosunek nabywcy do sprzedawcy / Zieliński Marek, Leszczyński Grzegorz. // W : HANDEL WEWNĘTRZNY 2011 nr 1 - Warszawa

3. Creating Value by Design: Economic and Business Perspectives / Zieliński Marek, Chłodnicki Marcin. - Journal of International Studies 2009 nr No 1 - Kiev : Foundation of International Studies

4. Komunikacja w relacjach business-to-business / Zieliński Marek, Leszczyński Grzegorz, Kwiatek Piotr. - Poznań : Advertiva s.c., 2009.

5. Salespeople as a source of information for business buyers / Leszczyński Grzegorz, Kwiatek Piotr, Zieliński Marek. // W : 5th International Conference on Business Markets Management - Tampere : Technical University Tampere, 2011.

6. THE IMPACT OF MISMATCH BETWEEN SALESPERSON COMMUNICATION AND BUYER'S NEEDS ON MUTUAL RELATIONS / Leszczyński Grzegorz, Zieliński Marek. // W : 26th IMP Conference. Business Networks - Globality, Regionality, Locality. Doctoral Consortium Program and Papers. - Budapeszt : IMP Group (International Marketing and Purchasing Group), 2010

7. Relationships as source of innovations in advertising industry: comparative study of Polish and Japanese approaches,

8. Yoritoshi Hara, Kenichi Hosoi, Grzegorz Leszczyński, Marek Zielinski, 28th International IMP Conference, Rome 2012 - Rome : IMP Group (International Marketing and Purchasing Group), 2012

9. Trade fairs as source of knowledge – the role of trade fairs organizer / Leszczyński Grzegorz, Zieliński Marek. // W : The impact of globalization on networks and relationships dynamics, 27th International IMP Conference, Glasgow 2011 - Glasgow : IMP Group (International Marketing and Purchasing Group), 2011

10. The role of trade fairs in European cities development strategies – one pattern or different ways to go? / Leszczyński Grzegorz, Zieliński Marek, Zmyślony Piotr. // W : 8th International Marketing Trends Conference / red. Françoise CONCHON - Paryż : ESCP-AEP European School of Management, 2009.

11. Trade Fairs - a Tool for Spread of Innovation / Leszczyński Grzegorz, Zieliński Marek, Chłodnicki Marcin. // W : 4th International Conference for Enterpreneurship, Innovation and Regional Development - Ohrid : National Center for Development of Innovation and Enterprenurial Learning, 2011.